Vedtægter

Forum for International Cooperation, Svanevej 22, 2., 2400 København NV
§ 1
-
Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns kommune
§ 2
-
Vision, mission og værdigrundlag
Vision:
FIC har en social vision om at styrke menneskers sociale, økonomiske og demokratiske
rettigheder og muligheder, lighed, solidaritet og integration på arbejdsmarkedet og i samfundet.
Mission:
FIC fremmer menneskers muligheder for i fællesskab med andre at gennemføre projekter,
der forbedrer deres vilkår og muligheder i Danmark, i Europa og internationalt ved at fremme den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter og ved samarbejde med alle, der kan fremme visionen i det enkelte projekt og/eller generelt.
Værdigrundlag:
FIC’s værdigrundlæg er FN’s og den europæiske menneskeretskonvention, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s børnekonvention og EU’s Charter for grundlæggende rettigheder.


Læs videre
her.