Ungdommens Europa Topmøde

En af FIC’s årlige tilbagevendende begivenheder er ”Ungdommens Europa Topmøde”, som i år blev afviklet den 11. – 12. marts – og som sædvanligt på Christiansborg.

Arrangementet gennemføres i et samarbejde med Europa-Parlamentet i Danmark, og er et EU-rollespil for ca. 100 unge i alderen 15-25 år. På Topmødet skal man være med til finde på løsninger til politiske problemstillinger – de unge inddeles i ministerråd som til et virkeligt topmøde og får ligeledes et EU-land, de repræsenterer eller bliver EU journalister, der skal holde øje med politikerne.

Ungdommens EU-Topmøde har til formål at give deltagerne forståelse af EU medlemslandenes indflydelse på EU på en interaktiv og inddragende måde. Eleverne får indblik i, hvordan det foregår, når 27 lande skal blive enige om fælles beslutninger.

Det handler om at finde balancen mellem kompromisløsninger og det at skulle bibeholde befolkningens opbakning i hjemlandet. Alt dette skal eleverne have in mente, når de skal forhandle sig frem til løsninger via god argumentation, kompromisser og alliancedannelse. Til topmødet arbejder deltagerne med reelle EU-problematikker ud fra et overordnet tema, som i år var EU i verden.

 

LEAVE A COMMNENT

Leave a Reply