PROJEKTETS NAVN Udstationerede arbejdere i EU

  • Fokusområde: Udstationerede arbejdere
  • Igangsat år: 2018
  • Forventes afsluttet år: 2019
  • Samarbejdspartnere: Partnere fra bl.a. Cypern, Slovakiet, Bulgarien og Letland
  • Projektet finansieres af :
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2018/07/forskellighed-1.jpeg?resize=750%2C500&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

FIC er partner i et EU-projekt under kommissionens program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) med fokus på udstationerede arbejdere. I samarbejde med partnere fra bl.a. Cypern, Slovakiet, Bulgarien og Letland skal projektet forbedre det internationale samarbejde om overholdelse af relevante EU-direktiver og forebyggelse af social dumping.

 

Projektet bliver ledet af den faglige landsorganisation i Bulgarien Podkrepa, som repræsenterer en række fagforeninger på nationalt og regionalt niveau. Projektets partnere repræsenterer både fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og NGO’er, som alle skal bidrage til udviklingen af nye mekanismer og værktøjer der sikrer at både virksomheder, erhvervsorganisationer, politikere og arbejdstagere er opmærksomme på deres rettigheder og forpligtelser under de gældende EU-regler såvel som under national lovgivning.

FIC har det overordnede ansvar for at lede en international arbejdsgruppe, der står for udformning af en online platform (Watchdog platform) – hjemmeside - der skal gøre det lettere at monitorere og kommunikerer om udstationerede arbejderes rettigheder i en række EU-lande. Ideelt set skal platformen desuden indeholde mekanismer for sanktioner og klagefunktion. Der vil desuden blive produceret informationsmateriale og afholdt en kampagne i forbindelse med lanceringen af den nye platform.

Projektet gennemføres fra 2018 – 2019.

SLUT PRODUKT

Forberede det internationale samarbejde i forhold til overholdelse af relevante EU-direktiver og forebyggelse af social dumping.

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza