PROJEKTETS NAVN Sammen om forskellighed

  • Fokusområde: Integration og arbejdsmarkedsforhold.
  • Igangsat år: 2017
  • Forventes afsluttet år: 2018
  • Samarbejdspartnere:
  • Projektet finansieres af : Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborg Fondet 
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2018/07/posted_worker720x380.jpg?resize=570%2C370&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

I forlængelse af FICs fokus på unges adgang til arbejdsmarkedet og den fri bevægelighed i EU, har til at styrke organisationens arbejde med information og inklusion af unge migranter på det danske arbejdsmarked. Til dette formål har FIC valgt at arrangere en række politiske og kulturelle arrangementer og debatter med fokus på bl.a. integration og arbejdsmarkedsforhold. I forbindelse med kommunevalget gennemførte vi en række debatter med kandidater med en anden etnisk baggrund end dansk har vi også afholdt arrangement med komikeren Omar Marzouk. For at skabe en ramme for projektets aktiviteter og møder med et kontinuerligt engagement fra en udvalgt gruppe af unge er FIC gået sammen med FIC ungdom og ”Mangfoldige Stemmer – mod racisme” om at starte et ungdomsnetværk under navnet Sammen om Forskellighed (SoF).

 

Netværket består af unge med forskellige baggrunde og interesser i arbejdet med anti-diskrimination og minoriteters rettigheder og adgang til arbejdsmarkedet. For at styrke de unges deltagelse og indflydelse på projektet har de selv været med til at bestemme projektets målsætninger og udvælge hvilke tematiske områder som netværket ønsker at belyse, samt hvilke aktiviteter der er relevante at deltage i.

 

Gruppen mødes med regulære mellemrum og er for tiden i gang med at producerer videoer og artikler til en e-bog om arbejdsmigranters forhold i Danmark, som forventes at udkomme i løbet af efteråret 2018.

FIC fået støtte til projektet fra Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborg Fondet til at gennemføre projektet.

SLUT PRODUKT

Videoer og artikler til en e-bog om arbejdsmigranters forhold i Danmark

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza