PROJEKTETS NAVN Inklusion af unge migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet i Europa

  • Fokusområde: Inklusion og integration af unge migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet i Europa.
  • Igangsat år: 2017
  • Forventes afsluttet år: 2019
  • Samarbejdspartnere: FIC (Denmark), FIC youth (Denmark), 3F København (Denmark), Ofensiva Tinerilor (Romania), Geoecopol (Romania), Dev-Aid (Albania), SOLIDAR Foundation (Europe)
  • Projektet finansieres af :  Erasmus+ 
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2017/09/pexels-photo-933964.jpeg?resize=750%2C500&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

Med støtte fra Erasmus+ forestår FIC sammen med 3F København og 1 albansk og 2 rumænske organisationer samt SOLIDAR et projekt om inklusion og integration af unge migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet i Europa. Hovedfokus er på unge migranter med EU-statsborgerskab, som kan anvende EU’s ret til fri bevægelighed som vandrende arbejdstagere.

Der er gennemført interviewundersøgelser af unge migranter og flygtninge i de 3 lande. En værktøjskasse – Tool Box – er under udarbejdelse, som et værktøj for unge, der ønsker at migrere for arbejde i et andet land, for arbejdsmarkedets parter, for virksomheder og myndigheder.

Resultaterne i projektet bruges aktivt i debat- og oplysningsarbejdet i Danmark om Europa.

Projektet gennemføres i 2017 - 2019

SLUT PRODUKT

Resultaterne i projektet bruges aktivt i debat- og oplysningsarbejdet i Danmark om Europa.

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza