PROJECT INFORMATION Frame Voice Report

  • Fokusområde: Kommunikation af DWLR projektet
  • Påbegyndt2. halvdel af 2018
  • Forventes afsluttet: Første halvdel af 2019
  • Partnere:
  • Finansiering: CISU, Civilsamfund i Udvikling
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2018/07/Frame-Voice-picture.png?resize=500%2C210&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE Organisationens arbejde med verdensmålene

FIC ønsker at skabe opmærksomhed omkring organisationens arbejde med verdensmålene gennem 2 aktivitets-spor. Indsatsen er fokuseret på at kapacitets-opbygge partnerne til at bruge FVR redskaberne til at frame deres egen historie og samtidig producere informative små videoer i god kvalitet til brug på sociale medier der kan promovere AC's arbejde, samt resultaterne af FICs samarbejde med Danwatch omkring havnearbejderes arbejdsforhold i Mombasa, Kenya som udgives senere i år.

FIC vil invitere partnere og projektmålgrupper fra FIC's Øst Afrika program til Danmark (2 personer), for at holde en række oplæg omkring organisationens projekter og resultater med verdensmålene som ramme. Foredragene skal holdes i samarbejde med FIC ungdom i en række byen i DK (København, Aarhus, Odense og Aalborg for studerende og til offentlige events i samarbejde med fagbevægelsen).

Fokus er på arbejdstagerrettigheder og vigtigheden af adgang til anstændigt arbejde i forhold til implementeringen af en række af verdensmålene herunder køn og ligestilling. Inden foredragene afholdes skal der holdes 1. dags strategimøde med partnere og medarbejdere fra FIC Js kontor i København, hvor der diskuteres framing og målgrupper for diverse oplæg.

Oplæggene skal finde sted på uddannelsesinstitutioner og for fagbevægelsesfolk rundt omkring i Danmark. Til nogle af oplæggene kommer der til at være et live-link til havnearbejderne og deres fagforeningsrepræsentanter som personer fra fagbevægelsen i Danmark kan stille spørgsmål omkring

I forlængelse af foredragene skal FIC's Østafrika kontor producere 5 videoer med interviews til sociale medier. Og FIC's hovedkontor skal producere 1 animations„video, med hjælp til storyline fra lokale partnere.

Disse produceres løbende til brug på FIC' sociale medier og kan bruges i FIC' nye online udtryk.

Inden besøget i DK vil de udvalgte repræsentanter der skal stå for foredrag, og de FIC ansatte i Kenya, der skal producere videoer (IO personer), deltage i en træning/strategi session med en journalist, der skal introducere FRV tool-kit og sørge for at de vælger framing aktivt og reflekteret i forhold til FVR principper. Herigennem skal de formidling af organisationens arbejde og vigtigheden af verdensmål nr. 8 i relation til ligestilling af køn på arbejdsmarkedet i Tanzania og Kenya.

De historier der bliver fremstillet i en udviklingspolitisk kontekst, nøjes ofte med at vise udfordringerne og alt det der går dårligt, hvilket er med til at skabe en følelse af at udviklingsbistanden ikke virker. FIC har et ønske om at nå bredere ud ved at bruge en balanceret framing, der i høj grad skal defineres af partnerne selv. FIC ønsker at dele nogle af de succeser, som vores projekter har båret med sig. Da FIC er en af de få NGCYer der hovedsageligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedet og social dialog som baggrund for bæredygtig udvikling, kommer vi med en anderledes vinkel på verdensmålene og ligestillings spørgsmål, ved at vise hvordan visse mål er uadskillelige i deres implementering.

Udover de offentlige oplæg, vil videomaterialet blive delt til offentligheden via sociale medier (YouTube, FIC webside og Facebook).

RELATED PROJECTS

Empowerment of women in Kuria, Kenya
Empowerment of young workers in the port of Mombasa, Kenya
Moving ahead with the youth of Tanzania for employment and influence
Organisational development in the employees´ organisation in the Kenyan port industry, phase II