PROJEKTETS NAVN Flere og bedre jobs til unge i Serbien

  • Fokusområde: Ungdomsarbejdsløs
  • Igangsat år: 2018
  • Forventes afsluttet år: 2019
  • Samarbejdspartnere: 3F Syddanmark og 3F Aalborg 
  • Projektet finansieres af : CISU, Civilsamfund i Udvikling og organisationsledere fra det serbiske arbejdsmarked 
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2018/07/serbien-kort-1.png?resize=500%2C300&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

Ungdomsarbejdsløsheden er i Serbien tårnhøj, ganske som i det meste af Sydeuropa.

Arbejdsmarkedsmodellen og indretningen af uddannelsessystemet, også erhvervsuddannelsessystemet sikrer ikke unge kombineret teoretisk og praktisk uddannelse, og sikrer ikke unge adgang til arbejdsmarkedet.

FIC har sammen med 3F Syddanmark og 3F Aalborg sat fokus på det i samarbejde med Serbiens 2 faglige landsorganisationer og arbejdsgiverforening, samt NGO’en IDC.

Sammen skal de serbiske partnere udarbejde en Handlingsplan til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Projektet er støttet af CISU, Civilsamfund i Udvikling.

15 organisationsledere fra det serbiske arbejdsmarked har været på 1 uges studieophold i Danmark, for at blive inspireret til at introducere modeller, metoder og praksis i Serbien, så ungdomsarbejdsløsheden kan bekæmpes effektivt. Der er mellem alle parter et fantastisk godt samarbejde. Der er udarbejdet et fremragende Baseline Study, som kortlægger udfordringerne på det serbiske arbejdsmarked. Men som samtidig også peger på nødvendigheden af, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab spiller en større rolle i udviklingen af landets arbejdsmarkeds-, beskæftigelses- og uddannelsespolitik.

Projektet genenmføres i løbet af 2018 og første halvdel af 2019.

SLUT PRODUKT

Handlingsplan til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza