PROJEKTETS NAVN Europæernes Realkompetencer

  • Fokusområde: Kompetenceløft af arbejdsstyrken
  • Igangsat år:
  • Forventes afsluttet år:
  • Samarbejdspartnere: BFI, Østrig; Institute for Social Integration, Bulgarien; La Ligue, Frankrig; CEMEA, Frankrig; IME GSEVEE, Grækenland; Liga Espanõla de la Educación, Spanien; ABF, Sverige; WEA, UK; GFTU, UK; SOLIDAR; EUCIS-LLL
  • Projektet finansieres af : Europa-Kommissionens Life Long Learning program
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2018/05/svejser-750x500.jpg?resize=750%2C500&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

Mange europæere har et stort behov for et kompetenceløft, for at fastholde eller få et job. Derfor er der i EU fokus på, at alle de kompetencer europæerne har fra livet og arbejdslivet kan tælle med – de såkaldte realkompetencer.

FIC er partner i det europæiske projekt – Building Learning Societies – som går ud på at skabe et rum for mindre formel læring for at forbedre karriereperspektiverne for voksne.

Blandt andet frivilligt arbejde fungerer i projektet som et sted for læring, der kan inspirere til videre uddannelse eller træning.

SLUT PRODUKT

Rapporten: BuildingLearningSocieties (pdf-format)

RELATED PROJECTS

Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza
Employment of immigrants and the role of the social partners