PROJEKTETS NAVN Europa i Frontlinjen

  • Fokusområde: EU´s frihedsrettigheder
  • Igangsat år: 2016
  • Forventes afsluttet år: 2019
  • Samarbejdspartnere: EU, Albanske fagforeninger
  • Projektet finansieres af : SISU
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2017/09/Europa-i-frontlinjen-750x500.png?resize=750%2C500&ssl=1

PROJEKT BESKRIVELSE

Projektet fokusererer på EU´s frihedsrettigheder, herunder den historiske tilgang og de elementer som har været afgørende for EU’s opbygning.

Disse rettigheder er:

  • Fri bevægelighed af arbejdskraft og ydelser, ingen toldmure.
  • Sociale rettigheder og sikringer og de problemer der er for de enkelte medlemslande i kølvandet herpå.
    Dette gælder også velfærdssystemerne og deres forskelle landene imellem. I forbindelse hermed en beskrivelse af de velfærdsmodeller som er i Europa.
https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2017/09/YouTube-video-EU-750x560.png?resize=750%2C560&ssl=1

SLUT PRODUKT

Udgivelse af debatmagasin

I debatmagasinet er der fokuseret på EU´s frihedsrettigheder, herunder den historiske tilgang og de elementer som har været afgørende for EU’s opbygning.

Se magasinet i pdf-format.

Se magasinet på YouTube

PROJEKTETS PROBLEMATIKKER

Et centralt element i den europæiske debat igennem snart en del år er også vandringen af arbejdskraft fra øst til vest og nord og hvilken betydning den har haft. Herunder den sociale ustabilitet og utilfredshed, som er opstået i flere EU-lande, som en konsekvens heraf.

Tidligere oplevede man også en klar skillelinje imellem migranter og flygtninge og asylansøgere. Denne opdeling er ikke så klar længere hverken blandt politikere eller befolkningen.

Den folkelige reaktion som er opstået – Brexit – og højrenationalismens fremmarch, som en del af det reaktionsmønster man har oplevet i Europa over de seneste år, og som noget helt nyt en amerikansk præsident med klare nationale prioriteringer i forhold til et verdensomspændende samarbejde.

Dette har også givet genlyd og skabt en anden for samarbejde både internt i EU og i relation til andre lande.

Slutteligt prøver vi at komme omkring fremtidens Europa – både i forhold til de udfordringer som forestår og også med nye initiativer fra EU omkring det

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza