PROJEKTETS NAVN Albanien forberedes til EU Medlemskab

  • Fokusområde: Forberede Albanien til EU-medlemskab
  • Igangsat år:
  • Forventes afsluttet år:
  • Samarbejdspartnere: Albanske NGO DEV-AID og 10 ungdomsorganisationer
  • Projektet finansieres af : CISU
2143

PROJEKT BESKRIVELSE

Albanien er, som de øvrige lande i det vestlige Balkan kandidatland til EU, og dermed i gang med at tilpasse sin lovgivning, administration osv., så de kan leve op til at blive medlem af EU. Der er et godt stykke vej til EU-medlemskab. Det ved albanerne. Og det ved EU. Landene skal være parat til medlemskab. Omvendt så skal det undgås, at f.eks. Rusland og Kina får for stor indflydelse på Balkan. Landene og EU skal derfor se et klart perspektiv i et fællesskab.

Med støtte fra CISU gennemfører FIC i samarbejde med den albanske NGO DEV-AID og 10 ungdomsorganisationer et projekt, hvor unge i disse organisationer uddannes til at kunne deltage aktivt i debatten og forberedelsen af Albanien til EU-medlemskabet.

Unge nøglepersoner er uddannet af FIC til at stå for denne opgave. De underviser endnu flere unge. Og de etablerer en fælles ungdomsplatform til at påvirke den albanske forberedelsesproces. Der er kontakter mellem ungdomsorganisationerne og udenrigsministeriet i Albanien, der står for processen.

SLUT PRODUKT

Unge uddannes til at kunne deltage aktivt i debatten og forberedelsen af Albanien til EU-medlemskabet.

RELATED PROJECTS

POSTED WORKERS IN EU
Real European Competencies
Real civil society democracy in Europe
the harbour school in Costanza