Partnerskabsmøde i Mombasa

26 – 27 juni 2018 blev afholdt det årlige Partnerskabsmøde med FIC´s 9 partnere i Kenya og Tanzania.
Mødet blev i år afholdt i Mombasa.

Mødet var dels en gennemgang af partnernes arbejde og resultater i løbet f det sidste år, men især var hovedvægten lagt på en debat og et udviklingsforum på mødet, som arbejde med nye samarbejdsmuligheder og den forbindelse også nye projekter, som ikke ligger indenfor det nuværende udviklingsprogram, men hvor FIC og partnere opsøger nye områder og initiativer som kan finansieres udenfor den nuværende økonomiske ramme, so støttes af det danske udenrigsministerium.

Under mødet blev fremlagt en lang række idéer til nye projekter, nye mulige samarbejdspartnere og også involverende nationale myndigheder i finansieringen af sådanne nye projekter.

SHARE :