FIC´s historie

Sådan startede det ...

FIC blev oprettet den 14. marts 1995 under navnet HIUC

HIUC står for: Havnearbejdernes Internationale Uddannelses Center. I begyndelsen blev der arbejdet med uddannelse og udvikling, som havde direkte berøring med havnesektoren i både Danmark og internationalt. HIUC forestod en række uddannelsesprojekter, blandt andet oprettelsen af en havneskole i Rumænien samt en kapacitetsopbygning af havnearbejdernes fagbevægelser i Mozambique.

14. marts 1995
HIUC skifter havn til Fagligt Internationalt Center for Uddannelse

I 1999 ændredes navnet fra HIUC til FIC. Det nye navn stod for Fagligt Internationalt Center for Uddannelse. Eftersom navnet skabte en række misforståelser om, at FIC var et uddannelsescenter og ikke en organisation, blev ”for uddannelse” slettet, og tilbage stod Fagligt Internationalt Center, i daglig tale blot FIC. Med navnet på plads udviklede FIC sig til at omfatte nye projektområder.

1999
Fokus på uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold

FIC skifter navn til "Forum for International Cooperation". FIC arbejder med projekter, der har fokus på både uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold og kapacitetsopbygning i Danmark, Europa og Afrika. Du kan læse mere om konkrete projekter under hvert land. De 3 søjler i vores aktiviteter er: – Europa-debat og oplysning – Europæiske projekter – Internationale udviklingsprojekter

2018 -