Historien bag

FIC blev oprettet den 14. marts 1995 under navnet HIUC, Havnearbejdernes Internationale Uddannelses Center. I begyndelsen blev der arbejdet med uddannelse og udvikling, som havde direkte berøring med havnesektoren i både Danmark og internationalt. HIUC forestod en række uddannelsesprojekter, blandt andet oprettelsen af en havneskole i Rumænien samt en kapacitetsopbygning af havnearbejdernes fagbevægelser i Mozambique.

I 1999 ændredes navnet fra HIUC til FIC. Det nye navn stod for Fagligt Internationalt Center for Uddannelse. Eftersom navnet skabte en række misforståelser om, at FIC var et uddannelsescenter og ikke en organisation, blev ”for uddannelse” slettet, og tilbage stod Fagligt Internationalt Center, i daglig tale blot FIC.
Med navnet på plads udviklede FIC sig til at omfatte nye projektområder.

I dag arbejder vi med projekter, der har fokus på både uddannelse, beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold og kapacitetsopbygning i Danmark, Europa og Afrika. Du kan læse mere om konkrete projekter under hvert land.

De 3 søjler i vores aktiviteter er:
– Europa-debat og oplysning
– Europæiske projekter
– Internationale udviklingsprojekter