0

Deltagere i EU aktiviteter i 2018

0

Deltagere til studieture i Bruxelles

Om projekterne i Europa

Udgangspunktet i FIC’s arbejde med Europa er, at vi aktivt påvirker udviklingen i Europa i en mere social, solidarisk og demokratisk retning.

Vi gennemfører aktiviteter, hvor du også kan være med.

Europa Debat og Oplysning

FIC gennemfører årligt et større antal arrangementer om Europa og europæiske udfordringer.

Aktiviteterne omfatter bl.a.:

Landsdækkende konferencer m.v.
Ungdommens EU-topmøde – den 25.-26. september 2021 afholdes dette store ungdomsarrangement på Christiansborg af FIC Ungdom
Ungdomstræf og studieture
2 årlige arrangementer om seniorer og Europa i samspil med Globale Seniorer
Møder rundt i Danmark gennem regionale udvalg
Elektronisk og trykt oplysningsmateriale

EU Studieture og Europa-uddannelse

FIC tilbyder hvert år 7 – 9 EU Studieture til EU-institutionerne i Bruxelles. De arrangeres programmæssigt i et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet og Kommissionen. Studieturene tilbydes til organisationer, uddannelsessteder m.v.
FIC tilbyder også organisationer, virksomheder og uddannelsessteder en systematisk uddannelse i Europæiske forhold for deres medlemmer, medarbejdere og studerende.

Fælles Europæiske samarbejdsprojekter

FIC leder og deltager i fælles europæiske projekter sammen med organisationer og andre i andre europæiske lande, samt med europæiske organisationer.

Fokus er her bl.a.: Ungdomsarbejdsløsheden i Europa, Seniorer på arbejdsmarkedet, styrkelse af civilsamfundets rolle og indflydelse i Europa.

Et socialt og demokratisk Europa

FIC har i alle sine aktiviteter i Europa fokus på sociale udfordringer. Den høje arbejdsløshed, især ungdomsarbejdsløshed, øget fattigdom, et ulige og skævt Europa, arbejdskraftens mobilitet og social dumping er derfor problemer, vi tager alvorligt og forsøger at råde bod på. Desuden arbejder vi for at styrke civilsamfundets indflydelse på EU-politikken i det enkelte land og i Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd.

PROJEKTER