CISU Civilsamfund i Udvikling

CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, hvoraf FIC er et af medlemmerne. Fælles for medlemsorganisationerne er, at de alle er engagerede i udviklingsarbejde.

CISUs vision

Stærke folkelige organiseringer og fællesskaber, der arbejder for at sikre menneskers rettigheder, fremme global retfærdighed og bæredygtighed, og modvirke årsagerne til fattigdom.

CISU understøtter danske organisationers nationale og globale arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden. CISU er platform for erfaringsudveksling og vidensdeling. CISU opbygger kapacitet, fremmer gensidig læring og nytænkning og styrker folkelig deltagelse i udviklingsarbejde. CISU forvalter offentlige puljer og arbejder for, at der er ressourcer til en mangfoldighed af organisationer og indsatser. CISU fremmer medlemsorganisationernes fælles interesser og råderummet for civilsamfundsarbejdet.

Læs mere på deres hjemmeside www.cisu.dk

https://i0.wp.com/fic.dk/wp-content/uploads/2019/03/CISU-dk-transparent1.png?resize=416%2C82&ssl=1