Solidar har fået ny generalsekretær.

Den internationale organisation SOLIDAR som FIC er medlem af har fået ny generalsekretær – Mikael Leyi, som hidtil har været international chef i den svenske arbejderbevægelses Olof Palme Centret. Mikael har ledet den internationale afdeling,, der står for bistandsprojekter over hele verden. Mikael har selv stor erfaring fra udviklingslande og meget anden værdifuld erfaring for […]

SOLIDARs møde på FIC

Den 17. december holdte SOLIDAR’s bestyrelse et møde på FIC’s hovedkvarter i Danmark. Der var stor deltagelse fra forskellige civilsamfundsorganisationer, som var kommet til mødet for at diskutere det igangværende Erasmus+ projekt og muligt fremadrettet samarbejde. FIC’s direktør, Claus Larsen-Jensen, var tilstede til mødet som bestyrelsesmedlem og formand for SOLIDAR’s politiske komité. Følg os på […]

FIC-direktør valgt til SOLIDAR´s bestyrelse

I forbindelse med den årlige generalforsamling i SOLIDAR i Bruxelles den 29. juni 2018 blev FIC´s direktør Claus Larsen-Jensen valgt ind i bestyrelsen (Board of Directors) for SOLIDAR. FIC er sammen med mere end 60 andre organisationer i europæiske lande medlem af SOLIDAR, som arbejder for at fremme social udvikling og fremme folkelig uddannelse og […]