Erhvervsskole projekt i Kenya

Som noget helt nyt har FIC etableret projekter i et samarbejde med erhvervsskoler. I Kenya sammen med Comboni Polytechnics og 3 danske erhvervsskoler – NEXT i København, Rybners i Esbjerg […]

Projekt i Kenya om ”Precarious work”

I samarbejde med KUDHEIHA – som organiserer arbejdere i hotelbranchen, hospitalsansatte m.fl. gennemførte FIC i 2022 et projekt for at skabe opmærksomhed omkring ”Precarious work”, som desværre blive mere og […]

Nyt samarbejde i Uganda

FIC har indgået en aftale med den faglige organisation UHISPAWU i Uganda om at styrke medarbejdernes arbejdsforhold i blomstersektoren og ikke mindst kvindernes muligheder. UHISPAWU har én af de få […]