Bliv medlem

– Støt FIC’s arbejde for at mindske ulighed i samfundet ved at blive medlem – 


 

Vi har knap 60 kollektive medlemsorganisationer, samt enkeltmedlemmer. Tilsammen repræsenterer over 200.000 personer FIC.

Personligt medlem

Som personligt medlem modtager du automatisk FIC’s månedlige nyhedsbrev med løbende opdateringer på FIC’s aktiviteter. Du får her muligheden for at tilmelde dig forskellige tilbud. Ét af disse tilbud er for eksempel vores populære studieture til Bruxelles.

Derudover får du mulighed for at blive aktiv gennem FIC’s regionale udvalg, der blandt andet oplyser omkring udviklingsprojekterne i Afrika, ligesom du får mulighed for at engagere dig gennem FIC Ungdom og FIC Globale Seniorer.

Tilmeld dig/Jer ved at sende MobilePay beløb på 200 kr. til vores nummer: 81542.
Husk at oplyse din mail i kommentar feltet! Herefter vil du automatisk modtage velkomstbrev og modtage FIC info hver 2. måned

eller

Tilmeld dig/Jer til fic@fic.dk  og få tilsendt et velkomstbrev og girokort til indbetaling af medlemskontingent. Personligt medlemskab koster 200 kr. om året.

Husk at oplyse dit/Jeres navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Kollektivt medlem

Organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som kan tilslutte sig formålet kan blive kollektive medlemmer af FIC. Kontingentet afhænger af antal medlemmer. Kontakt FIC’s direktør Claus Larsen-Jensen for oplysninger om kontingent for jeres organisation på claus.larsen-jensen@fic.dk.

Læs om medlemsskab i FIC Ungdom HER

 

– Support FIC’s work to reduce inequality in society by becoming a member – 


We have almost 60 collective member organizations and individual members. Over 200,000 people represent FIC.

Personal member

As personal member you will automatically receive FIC’s monthly newsletter with updates on FIC activities. You get the opportunity to sign up for various offers. A study tours to Brussels can be one of the offers.

You also get the opportunity to be active through FIC’s regional committee. They inform about the development projects in Africa, just as you have the opportunity to engage you through FIC Youth and FIC Global Seniors.

Sign up / Jer to fic@fic.dk and receive a welcome letter and giro for payment of membership fees. Personal membership costs 200 kr. Per year.

Remember to include your / Your name, address, telephone number and e-mail.

Collectively member

Organizations, educational institutions and companies, which welcomes the aim may be collective members of FIC. The quota depends on the number of members. Contact FIC’s director, Claus Larsen-Jensen for information on quota for your organization on claus.larsen-jensen@fic.dk

FIC Youth

As a personal member of FIC Youth you have to pay 200 dkk. It provides full membership rights in the FIC.

FIC Global Seniors

As a personal member of FIC Global Seniors you have to pay 200 dkk. It provides full membership rights in the FIC.