Aktuelle projekter

INCLUS – Europe for the integration of young migrants and refugees

Støttet af Erasmus + pulje, har projektet « Inclus : Europe for the integration of yound migrants and refugees » til mål at hjælpe ungdomsorganisationer med at blive bedre til at inkludere og integrere unge migranter og flygtninge i samfundet og arbejdsmarkedet. Derudover at engagere dem i civilsamfundet og ungdomsorganisationer direkte via. “uformel og alternative” undervisningsmetoder og værktøjer.

En af hovedelementerne i projektet er en komité, med repræsentanter fra fagforeninger, ungdomsorganisationer, jobcentre, politiske beslutningstagere, EU eksperter, unge migranter og flygtninge. De er med til at effektivisere projektets mange mål og aktiviteter.

Samarbejdspartnere i projektet:


For mere demokrati i Europa

Projektet ”Reelt civilsamfunds demokrati i Europa” er et fælles europæisk projekt, som FIC har ledelsen af.

Projektets formål er at sikre civilsamfundsorganisationer i EU-lande en systematisk ret til at blive hørt, og samtidig komme i dialog, om EU-politik, med deres regeringer og parlamenter.

Vores mål med projektet er samtidig også at sikre deres ret til at blive hørt over for Europa-Parlamentet, Europa-kommissionen og Det Europæiske Råd, som vil have indflydelse på deres arbejde.

Rapportens mål, som du kan læse i linket herunder, har været at oplyse om, hvor værdifuldt det er at inddrage civilsamfundsorganisationer i de europæiske samarbejdsprocesser.

Samarbjedspartnere: Ideas, Irland; CGIL, Italien; La Ligue, Frankrig; CSV, UK og SOLIDAR

Støttet af: EU-programmet Europa for Borgerne

Læs rapporten om projektet  på følgende link: Europe for Citizens – For a democratic europe


Europæernes Realkompetencer

Mange europæere har et stort behov for et kompetenceløft, for at fastholde eller få et job. Derfor er der i EU fokus på, at alle de kompetencer europæerne har fra livet og arbejdslivet kan tælle med – de såkaldte realkompetencer.

FIC er partner i det europæiske projekt – Building Learning Societies – som går ud på at skabe et rum for mindre formel læring for at forbedre karriereperspektiverne for voksne.

Blandt andet frivilligt arbejde fungerer i projektet som et sted for læring, der kan inspirere til videre uddannelse eller træning.

Læs mere om projektet i rapporten på følgende link: BuildingLearningSocieties

Samarbjedspartnere: BFI, Østrig; Institute for Social Integration, Bulgarien; La Ligue, Frankrig; CEMEA, Frankrig; IME GSEVEE, Grækenland; Liga Espanõla de la Educación, Spanien; ABF, Sverige; WEA, UK; GFTU, UK; SOLIDAR; EUCIS-LLL

Støttet af: Europa-Kommissionens Life Long Learning program.


WOW – World of Work

WOW er et europæisk ungdomsprojekt, hvor unge aktivt inddrages i at udvikle bedre beskæftigelsesmuligheder og ansættelsesvilkår for unge i Europa.

FIC er leder på projektet, hvor vi samarbejder med ungdomsafdelingerne i IDEAS i Irland; IDC i Serbien, Filcams – CGIL i Italien og SOLIDAR.

Unge fra de 4 lande og SOLIDAR mødes til forskellige aktiviteter omkring blandt andet unges muligheder på arbejdsmarkedet.

Her udveksles der erfaringer og deabtter omrking, hvordan man bliver hørt og skaber indflydelse på sin arbejdsplads.

Aktiviteterne vil foregå i de 4 lande, herunder blandt andet et større fælles ungdomsseminar i København i juni 2015.

Støttet af: det nye EU program Erasmus+